חן אזולאי - בודק חשמל

מידע שימושי

תפריט

ריכזנו עבורכם את ועדות הפירושים, מסמכי הנחיות רשות החשמל והבהרות, מסמכי חברת חשמל, טפסים ועוד..

הנחיות רשות החשמל

הנחיה/הבהרהתאריך פרסום
הבהרה להתקנת לוח חלוקה פרטי־ ראשי להזנת מיתקן דירתי ומערכת לטעינת רכב חשמלי21.01.2024
הבהרה למיקום אמצעי הגנה בפני זרמי דלף בעמדת טעינה18.01.2024
(עדכון 30.04.2023) הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי 04.202330.04.23
(עדכון 22.03.2023) הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי 03.202322.03.23
(עדכון 11.22) הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי 11.2022- טיוטה להתייחסות הציבור11.22
הבהרה בנושא זינת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבתים משותפים המוזנים מריכוז מונים באמצעות ”ארון חלוקה פרטי”23.10.23
היתר לשימוש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול בעמדות טעינה לכלי רכב חשמלי (14.08.2022)14.08.23
הצהרת מתכנן המיתקן/חשמלאי בודק- עמדת טעינה לרכב חשמלי (14.08.2022)14.08.22
הבהרה בנושא בדיקת עמדות טעינה לזינת כלי רכב חשמליים (02.03.2022)02.03.22
הבהרה בדבר הגנה בפני מתחי יתר חולפים לעמדות טעינה המיועדות לשימוש בעל אופי ציבורי 26.12.2126.12.21
הבהרה בדבר התקנת מגן מתח יתר לעמדות טעינה במקום ציבורי (29.11.2020)29.11.2020
הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי (19.11.19)19.11.19
הצהרת יצרן יבואן אוקטובר 202110.21

 

ועדות פירושים

נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
מרווחי מילוט בין לוחות05/12/2005(01-11)
לוח מתכתי בעל בידוד כפול להתקנה בדירות מגורים03/08/2003(01-18)
שימוש במהדקים מגושרים המורכבים על פסי דין,כפס אפס ופס הארקה03/08/2003(01-19)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת מופעי03/08/2003(01-20)
התייחסות לחדר בבית מלון ו/או לחדר בפנימייה15/04/2004(01-21)
מעברים מאחורי לוח חשמל והכניסה אליו15/04/2004(01-22)
זינת מעגלי תאורה תלת מופעיים30/08/2004(01-23)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת-מופעי31/08/2004(01-24)
גובה התקנה של לוח דירתי17/03/2005(01-25)
לוח לזינת חדר בבית מלון או בפנימייה20/03/2005(01-26)
גישורים של מוליכי אפס ושל הארקה05/12/2005(01-27)
חיבור מהיר של מוליכים לפס אפס ולפס הארקה בלוח25/02/2007(01-28)
התקנת לוח חשמל מתכתי בחדר חשמל בדירת מגורים01/07/2007(01-29)
התקנת לוח דירתי בתוך הדירה01/07/2007(01-30)
גישור אפסים בלוח עם מא”זים דו-קוטביים01/02/2008(01-31)
גובה לוח החשמל במיתקן דירתי01/08/2008(01-32)
מפסק ראשי בלוח משנה01/02/2009(01-33)
קופסת התחברות אל פסי צבירה המותקנים ברצפה צפה01/08/2009(01-34)
הפרדת קווים או מעגלים בלוח חשמל01/08/2010(01-35)
מיקום לוחות החשמל במעונות סטודנטים01/08/2010(01-36)
הזנת מעלית עם בקר תדר דרך מפסק מגן בדירת מגורים01/08/2011(01-37)
התקנת לוחות חשמל01/08/2011(01-38)
התקנת יחידה שח מיזוג אוויר בחלל תקרה תותבת01/08/2011(01-39)
מפסקים ומבטחים בלוח01/02/2012(01-40)
נעילה של לוח חשמל01/02/2012(01-41)
חובת התקנת מפסק מגן במיתקני מגורים לסוגיהם01/08/2012(01-42)
תפעול מיתקן החשמל במעונות סטודנטים01/08/2012(01-43)
צבעי בידוד של מוליכים לפיקוד ולבקרה בלוחות חשמל01/02/2013(01-44)
לוחות של מרכזיות תאורה01/08/2013(01-45)
התאמת מפסק ראשי לגודל החיבור01/08/2013(01-46)
לוח חשמל המהווה חלק ממכונה ניידת01/02/2014(01-47)
כיוון ידיות הפעלה של מפסקים המותקנים בלוח חשמל01/02/2014(01-48)
שימוש בשני מא”זים מגושרים להפסקת מוליכי המופע והאפס במעגל חד-מופעי01/09/2014(01-49)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
מרווחי מילוט בין לוחות05/12/2005(01-11)
לוח מתכתי בעל בידוד כפול להתקנה בדירות מגורים03/08/2003(01-18)
שימוש במהדקים מגושרים המורכבים על פסי דין,כפס אפס ופס הארקה03/08/2003(01-19)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת מופעי03/08/2003(01-20)
התייחסות לחדר בבית מלון ו/או לחדר בפנימייה15/04/2004(01-21)
מעברים מאחורי לוח חשמל והכניסה אליו15/04/2004(01-22)
זינת מעגלי תאורה תלת מופעיים30/08/2004(01-23)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת-מופעי31/08/2004(01-24)
גובה התקנה של לוח דירתי17/03/2005(01-25)
לוח לזינת חדר בבית מלון או בפנימייה20/03/2005(01-26)
גישורים של מוליכי אפס ושל הארקה05/12/2005(01-27)
חיבור מהיר של מוליכים לפס אפס ולפס הארקה בלוח25/02/2007(01-28)
התקנת לוח חשמל מתכתי בחדר חשמל בדירת מגורים01/07/2007(01-29)
התקנת לוח דירתי בתוך הדירה01/07/2007(01-30)
גישור אפסים בלוח עם מא”זים דו-קוטביים01/02/2008(01-31)
גובה לוח החשמל במיתקן דירתי01/08/2008(01-32)
מפסק ראשי בלוח משנה01/02/2009(01-33)
קופסת התחברות אל פסי צבירה המותקנים ברצפה צפה01/08/2009(01-34)
הפרדת קווים או מעגלים בלוח חשמל01/08/2010(01-35)
מיקום לוחות החשמל במעונות סטודנטים01/08/2010(01-36)
הזנת מעלית עם בקר תדר דרך מפסק מגן בדירת מגורים01/08/2011(01-37)
התקנת לוחות חשמל01/08/2011(01-38)
התקנת יחידה שח מיזוג אוויר בחלל תקרה תותבת01/08/2011(01-39)
מפסקים ומבטחים בלוח01/02/2012(01-40)
נעילה של לוח חשמל01/02/2012(01-41)
חובת התקנת מפסק מגן במיתקני מגורים לסוגיהם01/08/2012(01-42)
תפעול מיתקן החשמל במעונות סטודנטים01/08/2012(01-43)
צבעי בידוד של מוליכים לפיקוד ולבקרה בלוחות חשמל01/02/2013(01-44)
לוחות של מרכזיות תאורה01/08/2013(01-45)
התאמת מפסק ראשי לגודל החיבור01/08/2013(01-46)
לוח חשמל המהווה חלק ממכונה ניידת01/02/2014(01-47)
כיוון ידיות הפעלה של מפסקים המותקנים בלוח חשמל01/02/2014(01-48)
שימוש בשני מא”זים מגושרים להפסקת מוליכי המופע והאפס במעגל חד-מופעי01/09/2014(01-49)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס02/03/2003(03-28)
צבע הבידוד של מוליך הארקת שיטה02/03/2003(03-29)
הערך המירבי המותר של עכבת לולאת התקלה15/04/2004(03-30)
איפוס (טי-אנ-אס) במתקן בעל מספר תחנות טרנספורמציה15/04/2004(03-31)
איפוס בבניין רב קומות המוזן במתח גבוה, בו מותקנות מספר תחנות טרנספורמציה29/06/2005(03-32)
אופן ביצוע איפוס TN-S29/06/2005(03-33)
איפוס יחיד במבנה25/02/2007(03-34)
בדיקת אמינות פעולת המשגוח25/02/2007(03-35)
הגנה בפני חישמול של מיתקן ארעי המוזן מגנרטור ארעי01/02/2009(03-36)
מוליך הארקה וחיזוקו01/07/2007(03-37)
הגנה בפניחשמול של שני מבנים שהאחד מוזן מהשני01/07/2007(03-38)
איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף01/08/2008(03-39)
חובת התקנה ובדיקה של מפסקי מגן01/08/2009(03-40)
איפוס במבנה ללא הארקת יסוד01/08/2009(03-41)
איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף-המשך01/02/2010(03-42)
הארקת המשגוח במיתקן המוזן מגנרטור ארעי ומוגן בזינה צפה IT01/08/2010(03-43)
הארקת פאנלים פוטו-וולטאים בעלי בידוד כפול01/08/2010(03-44)
מיתקן המוגן באמצעות זינה צפה01/02/2011(03-45)
הגנה בפני חישמול של מיתקן החשמל במפעל01/08/2012(03-46)
הארקת מעגלים במיתקני תאורת חוץ01/08/2012(03-47)
שטח חתך של מוליך הארקה01/08/2012(03-48)
הגנה בפני חישמול של מעבדה ניידת01/08/2012(03-49)
הארקת שולחנות מעבדה מתכתיים01/02/2013(03-50)
בדיקה תקופתית של מערך ההגנה בפני חישמול01/02/2013(03-51)
הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס01/08/2013(03-52)
שימוש במפסקי מגן מדגם AC01/08/2013(03-53)
הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס TNCS במיתקן תאורה01/02/2014(03-54)
עכבה בין האפס להארקה במיתקן המוגן בזינה צפה IT01/02/2014(03-55)
שילוב מסננים (פילטרים) בכניסת מיתקן המוגן בזינה צפה IT01/02/2014(03-56)
ערכה של התנגדות הארקת השיטה במקרה ספציפי01/09/2014(03-57)
הארקת צינורות מתכתיים המשמשים כמובילים לכבלי חשמל01/09/2014(03-58)
נוכחות חשמלאי בעת שימוש במיתקן המוגן באמצעות זינה צפה01/08/2015(03-59)
הארקת גוף תאורה בעל בידוד מגן (מסוג II) למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות01/08/2016(03-60)
חיבור מוליך אפס למוליך הארקה01/08/2016(03-61)
שימוש במוליך אלומיניום כמוליך הארקה01/08/2016(03-62)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
צבעי המוליכים בכבל להזנת מנוע03/08/2003(06-1-01)
כבל זינה לתאורת חירום05/12/2005(06-1-02)
מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר25/02/2007(06-1-03)
התקנת כבלים במתח נמוך בצינור תת-קרקעי01/08/2010(06-1-04)
צבעי מוליכים בכבלים מיוחדים01/08/2012(06-1-05)
הזנת מערכות בקרת תנועה בכבישים01/02/2013(06-1-06)
הנחת כבל מתח נמוך בצינור טמון באדמה01/02/2013(06-1-07)
התקנת כבלי פיקוד במתח נמוך ומתח נמוך מאוד בפיר מעלית01/02/2013(06-1-08)
הפרדה בין כבלים במתחים שונים01/08/2013(06-1-09)
סימון מוליך פאזה חוזרת בכבל באמצעות שרוול01/08/2013(06-1-10)
מעגלי תאורה בתוך ארובה01/02/2014(06-1-11)
פיקוח על התקנת כבלים במתח נמוך01/02/2014(06-1-12)
התקנת כבלי פיקוד ובקרה במתח 24-48 וולט DC01/09/2014(06-1-13)
התקנה גלויה של כבלי מתח נמוך01/09/2014(06-1-14)
שירותים שונים במובל01/02/2015(06-1-15)
פיקוח על עבודות תשתית להנחת כבלים וצנרת לכבלים01/08/2016(06-1-16)
סימון כבל מתח גבוה המותקן בקידוח אופקי01/02/2008(06-2-01)
התקנת כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע01/08/2009(06-2-02)
התקנת מספר כבלים בצינור משותף01/08/2016(06-2-03)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
התקנת אביזרים בחלל של רצפה כפולה02/03/2003(08-57)
הזנת מתקן מאור של חניות ושבילים לבתים ממתקן מאור עירוני ציבורי03/08/2003(08-58)
מעבר קו זינה של צרכן דרך קיר של השכן03/08/2003(08-59)
התקנת מאייד מזגן מיני מרכזי בחלל מעל תקרת מגשים, בחדר אמבטיה בדירת מגורים20/03/2005(08-60)
התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח20/03/2005(08-61)
הסתעפות מהדקים של בית תקע05/12/2005(08-62)
מפסק דו קוטבי למחמם מיים מהיר05/12/2005(08-63)
זינת מתקן פרסומת05/12/2005(08-64)
חיבור מטען למצברים01/07/2007(08-65)
דרגת אטימות מינימלית לגופי תאורת חוץ01/07/2007(08-66)
מתקן החשמל בסלון של צימר בו מותקן ג’קוזי01/07/2007(08-67)
התקנת גוף תאורה באזור 1 באמבטיה01/07/2007(08-68)
התקנת מנורה המוזנת מהלוח הדירתי בחדר מדרגות01/02/2008(08-69)
התקנת כבל בחלל תקרה אקוסטית01/02/2008(08-70)
התקנת מפסק תלת או ארבע קוטבי למכשיר תלת מופעי01/08/2008(08-71)
ציוד חשמלי של מעגל סופי המתחמם01/08/2008(08-72)
הארקת צנרת מים קרים מסוג SP01/02/2009(08-73)
האם מותר להזין מתקן באמצעות שני חיבורים (מונים) של חברת החשמל01/02/2009(08-74)
בית תקע לזינת אופנוע חשמלי 01/08/2010(08-75)
שימוש בבתי תקע שאינם תואמים את הנדרש בת”י 3201/08/2009(08-76)
מיתוג מערכת חימום תת רצפתית01/02/2010(08-77)
התקנת מפוחים לפינוי עשן ומדפי אש במבני ציבור01/02/2011(08-78)
הזנת חניון המשותף לשני צרכנים01/02/2011(08-79)
זינה באמצעות תקע ובית תקע01/02/2011(08-80)
התקנת צלונים בחדרי אמבטיה01/02/2011(08-81)
התקנת תריס גלילה חשמלי בחדר אמבטיה01/08/2011(08-82)
התקנת גופי תאורה במתח נמוך מאוד בחדר אמבטיה המלון01/08/2011(08-83)
מיתקן תאורה ציבורי על גבי מבנים01/08/2011(08-84)
התקנת בתי תקע דו-שפופרתיים01/08/2011(08-85)
החלפת בית תקע במיתקן ישן01/02/2012(08-86)
שילטי הכוונה חשמליים01/02/2012(08-87)
הזנת יחידות מיזוג אוויר דירתיות דרך שטח ציבורי של בניין רב קומות01/02/2012(08-88)
התקנות בתיבת התקנה01/02/2012(08-89)
זינת דוד שמש01/08/2012(08-90)
התייחסות לג’קוזי01/08/2012(08-91)
המעבר בין שני מבנים עם קיר משותף בעלי מיתקני חשמל נפרדים01/02/2013(08-92)
התקנת גופי תאורה בחיבור קבוע לתקרת במבנה01/08/2013(08-93)
מפסק למכשיר חשמלי קבוע01/08/2013(08-94)
שטח חתך מזערי מותר של כבל זינה בגוף תאורה לבריכת שחייה01/02/2014(08-95)
בית תקע דו-שפורפרתי (דו פיני)01/02/2015(08-96)
מפסק לדוד חשמל בבית “חכם”01/02/2015(08-97)
בתי תקע משולבים בתעלה01/02/2015(08-98)
מפסק ביטחון לגלאי אש עצמאי01/02/2015(08-99)
מא”ז במגש אביזרים של עמוד תאורה01/08/2015(08-100)
חתך מוליכים בתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים01/08/2015(08-101)
דרגת הגנה לגופי תאורת חוץ01/08/2015(08-102)
גוף תאורה בטכנולוגיה לד (LED) בחדר אמבטיה01/08/2015(08-103)
מא”זים במגש עמוד תאורה רב-פנסים01/02/2016(08-104)
מתח נמוך מאוד זר, בעמוד תאורה משולב במצלמות01/02/2016(08-105)
תאורה באיזור 1 בחדר מקלחת01/02/2016(08-106)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הזנה כפולה לאתרים רפואיים מסוימים01/07/1997(13-02)
בדיקת מתקן רפואי לאחר הפעלתו הראשונה או שינויו25/02/2007(13-04)
מכון דיאליזה ומרפאת מום25/02/2007(13-05)
מפסיקי מגן באתרים רפואיים01/07/2007(13-06)
מניעת הפרעות חשמליות01/07/2007(13-07)
בדיקה תקופתית באתר רפואי01/08/2008(13-08)
מיקלט המשמש כאתר רפואי01/02/2009(13-09)
בדיקות חשמל תקופתיות באתר רפואי01/02/2009(13-10)
הגדרת “אתר רפואי” במבנה01/08/2009(13-11)
הזנה לאתר רפואי מקבוצת שימוש 201/02/2010(13-12)
היכן יש להתקין את יחידות התצוגה וההתראה של המשגוח באתרים רפואיים מקבוצת שימוש 201/02/2011(13-13)
הארקות באתר רפואי01/08/2011(13-14)
הגנת שנאי מבדל המותקן באתר רפואי01/08/2011(13-15)
זינת מנורת שולחן ניתוח באתר רפואי01/08/2012(13-16)
מפסק מחלף לזינת מיתקן רפואי קבוצת שימוש 201/02/2013(13-17)
שינוי המחייב בדיקה באתר רפואי01/08/2013(13-18)
בדיקת מיתקני חשמל באתרים רפואיים בהתאם לתקנות החדשות01/08/2013(13-19)
עמדות אספקה תלויות באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 או 201/08/2013(13-20)
חדר באתר רפואי מקבוצה 201/02/2014(13-21)
אתר רפואי מקבוצה 2 – מיתקן דיאליזה01/02/2014(13-22)
התקן מיתוג לניתוק מרכזי של הזינה לאתר רפואי01/02/2014(13-23)
פילר לחיבור ניידת MRI בבית חולים01/02/2015(13-24)
מערך חדרים באתר רפואי01/08/2015(13-25)
חומר המוליכים באתר רפואי מקבוצה 1 או 201/02/2016(13-26)
בתי תקע לשירות בסביבת המטופל במכון דיאליזה01/02/2016(13-27)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הבהרות – מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות03/02/2004(18-01)
לוח חלוקה למתקן חירום05/12/2005(18-02)
כבלי זינה של מתקן החירום25/02/2007(18-03)
כבל חסין אש במתקן חירום01/07/2007(18-04)
מתקן חירום ובדיקה תקופתית של מערכות הארקה01/07/2007(18-05)
חדר חשמל בבניין רב קומות01/07/2007(18-06)
הגנה על יציאות מלוח החירום01/07/2007(18-07)
מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות01/02/2008(18-08)
התקנת שנאים בחדר חשמל01/02/2008(18-09)
מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות למגורים01/02/2008(18-10)
הבהרות לתשובות ועדת הפירושים לגבי מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות01/08/2008(18-11)
מבואת מעליות קומתית01/02/2009(18-12)
הזנת מתקן חירום בבניין רב קומות באמצעות כבל תת קרקעי01/02/2009(18-13)
מיתקן חשמל בדרך המילוט01/02/2009(18-14)
הזנת משאבת ספרינקלרים חשמלית בבניינים רבי קומות01/08/2009(18-15)
מיתקן חשמלי ציבורי בבנ יין רב קומות למגורים01/08/2009(18-16)
סוגיות בנושא מיתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-17)
תקרת גבס בדרך מילוט בבניין רב קומות 01/02/2010(18-18)
הבהרות לגבי מתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-19)
מתקן החשמל בדרך מילוט בבניין רב קומות01/02/2010(18-20)
לוח לזינת מעלית במיתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-21)
לוח חלוקה גנרטור בבניין רב קומות01/08/2010(18-22)
מיתקן חירום במבנה רב-קומות01/02/2011(18-23)
לוח חלוקה גנרטור בבניין רב-קומות01/08/2011(18-24)
הזנת גופי תאורה במיתקן חשמל ציבורי בבניין רב-קומות01/02/2012(18-25)
מיתקן חשמל לזינת גופי תאורה בדרך מילוט בבניין רב-קומות01/02/2012(18-26)
תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות01/02/2012(18-27)
מיתקן חשמל רפואי בבניין רב-קומות01/02/2012(18-28)
חדר חשמל על גג מבנה01/02/2012(18-29)
תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות01/02/2013(18-30)
תאורת התמצאות במבנה רב-קומות01/08/2013(18-31)
בדיקת גנרטור המזין לוח חירום של מיתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2014(18-32)
לוח חירום ולוח משני בחדר משותף01/09/2014(18-33)
לוח חירום ו/או לוח חירום מישנה בחדר אחד – עם לוח למערכת חירום01/09/2014(18-34)
חיבור מערכת חירום המשותפת למספר בניינים כאשר אחד מהם לפחות הוא בניין רב קומות01/02/2015(18-35)
חדר חשמל בבניין רב קומות01/02/2015(18-36)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
תקניות ציוד המותקן במתקני חשמל03/08/2003(40-18)
פתיחת דלתות של חדרי חשמל31/08/2004(40-19)
התקנת/החלפת התקן הדלקה (סטארטר) בנורה פלורסצנטית01/08/2008(40-20)
רישיונות לביצוע עבודות תשתית במתקני חשמל05/12/2005(40-21)
התאמת מכשיר לנדרש בתקנות01/07/2007(40-22)
התייחסות לבדיקת מתקני חשמל – בהתאם לנדרש בתקנות החשמל01/08/2008(40-23)
ניתוק מיידי של בתי תקע בסדנת מכניקה01/08/2008(40-24)
מיתקן החשמל בגן ארועים01/08/2009(40-25)
סוגיות הקשורות לתקנות החשמל01/08/2009(40-26)
בדיקת מיתקן החשמל של אתר ארועים לפני הפעלתו 01/08/2010(40-27)
הפרש פוטנציאלים בין פס אפס לפס הארקה 01/08/2010(40-28)
מכולה / מבנה יביל המשמש למגורים או כמעבדה ניידת01/08/2010(40-29)
תנאים לביצוע עבודה במיתקן חי ,בדיקה תקופתית של מפסק מגן01/02/2011(40-30)
חדר חשמל המיועד להתקנת שנאי01/02/2011(40-31)
מה הוא המתח בזרם ישר המסוכן לאדם01/08/2011(40-32)
התייחסות תקנות חשמל לבדיקת עגורנים/מעליות01/08/2011(40-33)
צינור משותף למעגל סופי ולסיב אופטי01/08/2012(40-34)
גדר חשמלית (גדר הודפת)01/08/2012(40-35)
מיתקן החשמל בנמלים ובמרינות01/02/2013(40-36)
החלפת נורות ומדלקים של נורות בבית חולים01/02/2013(40-37)
צבעי המוליכים במיתקן חשמלי01/08/2013(40-38)
ציוד בחדר גז01/02/2014(40-39)
עמדת טעינה לרכב חשמלי01/09/2014(40-40)
הזנת תאורת חירום01/09/2014(40-41)
שימוש בכבל מאריך01/02/2015(40-42)
מרחקים בין כבל חשמל לצינור גז01/02/2015(40-43)
העברת סיבים אופטיים בחדר חשמל01/08/2015(40-44)

אצלנו ב”חן אזולאי – בודק חשמל” תמצאו את כל שירותי החשמל במקום אחד!

אנו מתמחים בביצוע כל סוגי בדיקות חשמל, עבודות חשמל, תכנון חשמל, איתורי תקלות מורכבות, ייעוץ חשמל וכן קיום הרצאות בנושאי חשמל.

עובדי החברה בעלי רשיון חשמלאי בודק סוג 3 – המתיר ביצוע כל סוגי בדיקות ועבודות החשמל.

בין אם אתם זקוקים לתוכנית חשמל מקיפה למערכת החשמל, בדיקת מתקן, בדיקת הארקה, בדיקת גנרטור, בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל או בדיקת עמדת טעינה לרכב חשמלי – הגעתם למקום הנכון!

בנוסף, רק אצלנו תוכלו להינות מחנות מקוונת של ציוד לחשמלאים, בה תמצאו מגוון רחב של ציוד חשמל (מכשירי מדידה וכלי עבודה) איכותי ובטיחותי למכירה במחירים הוגנים, אשר נבחרו בקפידה ע”י מהנדס החברה.

זמינים לכל שאלה!