חן אזולאי - שירותי חשמל

מידע שימושי

תפריט

הנחיות רשות החשמל

ועדות פירושים

נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
מרווחי מילוט בין לוחות05/12/2005(01-11)
לוח מתכתי בעל בידוד כפול להתקנה בדירות מגורים03/08/2003(01-18)
שימוש במהדקים מגושרים המורכבים על פסי דין,כפס אפס ופס הארקה03/08/2003(01-19)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת מופעי03/08/2003(01-20)
התייחסות לחדר בבית מלון ו/או לחדר בפנימייה15/04/2004(01-21)
מעברים מאחורי לוח חשמל והכניסה אליו15/04/2004(01-22)
זינת מעגלי תאורה תלת מופעיים30/08/2004(01-23)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת-מופעי31/08/2004(01-24)
גובה התקנה של לוח דירתי17/03/2005(01-25)
לוח לזינת חדר בבית מלון או בפנימייה20/03/2005(01-26)
גישורים של מוליכי אפס ושל הארקה05/12/2005(01-27)
חיבור מהיר של מוליכים לפס אפס ולפס הארקה בלוח25/02/2007(01-28)
התקנת לוח חשמל מתכתי בחדר חשמל בדירת מגורים01/07/2007(01-29)
התקנת לוח דירתי בתוך הדירה01/07/2007(01-30)
גישור אפסים בלוח עם מא”זים דו-קוטביים01/02/2008(01-31)
גובה לוח החשמל במיתקן דירתי01/08/2008(01-32)
מפסק ראשי בלוח משנה01/02/2009(01-33)
קופסת התחברות אל פסי צבירה המותקנים ברצפה צפה01/08/2009(01-34)
הפרדת קווים או מעגלים בלוח חשמל01/08/2010(01-35)
מיקום לוחות החשמל במעונות סטודנטים01/08/2010(01-36)
הזנת מעלית עם בקר תדר דרך מפסק מגן בדירת מגורים01/08/2011(01-37)
התקנת לוחות חשמל01/08/2011(01-38)
התקנת יחידה שח מיזוג אוויר בחלל תקרה תותבת01/08/2011(01-39)
מפסקים ומבטחים בלוח01/02/2012(01-40)
נעילה של לוח חשמל01/02/2012(01-41)
חובת התקנת מפסק מגן במיתקני מגורים לסוגיהם01/08/2012(01-42)
תפעול מיתקן החשמל במעונות סטודנטים01/08/2012(01-43)
צבעי בידוד של מוליכים לפיקוד ולבקרה בלוחות חשמל01/02/2013(01-44)
לוחות של מרכזיות תאורה01/08/2013(01-45)
התאמת מפסק ראשי לגודל החיבור01/08/2013(01-46)
לוח חשמל המהווה חלק ממכונה ניידת01/02/2014(01-47)
כיוון ידיות הפעלה של מפסקים המותקנים בלוח חשמל01/02/2014(01-48)
שימוש בשני מא”זים מגושרים להפסקת מוליכי המופע והאפס במעגל חד-מופעי01/09/2014(01-49)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
מרווחי מילוט בין לוחות05/12/2005(01-11)
לוח מתכתי בעל בידוד כפול להתקנה בדירות מגורים03/08/2003(01-18)
שימוש במהדקים מגושרים המורכבים על פסי דין,כפס אפס ופס הארקה03/08/2003(01-19)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת מופעי03/08/2003(01-20)
התייחסות לחדר בבית מלון ו/או לחדר בפנימייה15/04/2004(01-21)
מעברים מאחורי לוח חשמל והכניסה אליו15/04/2004(01-22)
זינת מעגלי תאורה תלת מופעיים30/08/2004(01-23)
חיבור שני מקורות זינה למא”ז תלת-מופעי31/08/2004(01-24)
גובה התקנה של לוח דירתי17/03/2005(01-25)
לוח לזינת חדר בבית מלון או בפנימייה20/03/2005(01-26)
גישורים של מוליכי אפס ושל הארקה05/12/2005(01-27)
חיבור מהיר של מוליכים לפס אפס ולפס הארקה בלוח25/02/2007(01-28)
התקנת לוח חשמל מתכתי בחדר חשמל בדירת מגורים01/07/2007(01-29)
התקנת לוח דירתי בתוך הדירה01/07/2007(01-30)
גישור אפסים בלוח עם מא”זים דו-קוטביים01/02/2008(01-31)
גובה לוח החשמל במיתקן דירתי01/08/2008(01-32)
מפסק ראשי בלוח משנה01/02/2009(01-33)
קופסת התחברות אל פסי צבירה המותקנים ברצפה צפה01/08/2009(01-34)
הפרדת קווים או מעגלים בלוח חשמל01/08/2010(01-35)
מיקום לוחות החשמל במעונות סטודנטים01/08/2010(01-36)
הזנת מעלית עם בקר תדר דרך מפסק מגן בדירת מגורים01/08/2011(01-37)
התקנת לוחות חשמל01/08/2011(01-38)
התקנת יחידה שח מיזוג אוויר בחלל תקרה תותבת01/08/2011(01-39)
מפסקים ומבטחים בלוח01/02/2012(01-40)
נעילה של לוח חשמל01/02/2012(01-41)
חובת התקנת מפסק מגן במיתקני מגורים לסוגיהם01/08/2012(01-42)
תפעול מיתקן החשמל במעונות סטודנטים01/08/2012(01-43)
צבעי בידוד של מוליכים לפיקוד ולבקרה בלוחות חשמל01/02/2013(01-44)
לוחות של מרכזיות תאורה01/08/2013(01-45)
התאמת מפסק ראשי לגודל החיבור01/08/2013(01-46)
לוח חשמל המהווה חלק ממכונה ניידת01/02/2014(01-47)
כיוון ידיות הפעלה של מפסקים המותקנים בלוח חשמל01/02/2014(01-48)
שימוש בשני מא”זים מגושרים להפסקת מוליכי המופע והאפס במעגל חד-מופעי01/09/2014(01-49)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס02/03/2003(03-28)
צבע הבידוד של מוליך הארקת שיטה02/03/2003(03-29)
הערך המירבי המותר של עכבת לולאת התקלה15/04/2004(03-30)
איפוס (טי-אנ-אס) במתקן בעל מספר תחנות טרנספורמציה15/04/2004(03-31)
איפוס בבניין רב קומות המוזן במתח גבוה, בו מותקנות מספר תחנות טרנספורמציה29/06/2005(03-32)
אופן ביצוע איפוס TN-S29/06/2005(03-33)
איפוס יחיד במבנה25/02/2007(03-34)
בדיקת אמינות פעולת המשגוח25/02/2007(03-35)
הגנה בפני חישמול של מיתקן ארעי המוזן מגנרטור ארעי01/02/2009(03-36)
מוליך הארקה וחיזוקו01/07/2007(03-37)
הגנה בפניחשמול של שני מבנים שהאחד מוזן מהשני01/07/2007(03-38)
איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף01/08/2008(03-39)
חובת התקנה ובדיקה של מפסקי מגן01/08/2009(03-40)
איפוס במבנה ללא הארקת יסוד01/08/2009(03-41)
איפוס יחיד למבנה הכולל ארבעה בניינים על חניון משותף-המשך01/02/2010(03-42)
הארקת המשגוח במיתקן המוזן מגנרטור ארעי ומוגן בזינה צפה IT01/08/2010(03-43)
הארקת פאנלים פוטו-וולטאים בעלי בידוד כפול01/08/2010(03-44)
מיתקן המוגן באמצעות זינה צפה01/02/2011(03-45)
הגנה בפני חישמול של מיתקן החשמל במפעל01/08/2012(03-46)
הארקת מעגלים במיתקני תאורת חוץ01/08/2012(03-47)
שטח חתך של מוליך הארקה01/08/2012(03-48)
הגנה בפני חישמול של מעבדה ניידת01/08/2012(03-49)
הארקת שולחנות מעבדה מתכתיים01/02/2013(03-50)
בדיקה תקופתית של מערך ההגנה בפני חישמול01/02/2013(03-51)
הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס01/08/2013(03-52)
שימוש במפסקי מגן מדגם AC01/08/2013(03-53)
הגנה בפני חישמול באמצעות איפוס TNCS במיתקן תאורה01/02/2014(03-54)
עכבה בין האפס להארקה במיתקן המוגן בזינה צפה IT01/02/2014(03-55)
שילוב מסננים (פילטרים) בכניסת מיתקן המוגן בזינה צפה IT01/02/2014(03-56)
ערכה של התנגדות הארקת השיטה במקרה ספציפי01/09/2014(03-57)
הארקת צינורות מתכתיים המשמשים כמובילים לכבלי חשמל01/09/2014(03-58)
נוכחות חשמלאי בעת שימוש במיתקן המוגן באמצעות זינה צפה01/08/2015(03-59)
הארקת גוף תאורה בעל בידוד מגן (מסוג II) למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות01/08/2016(03-60)
חיבור מוליך אפס למוליך הארקה01/08/2016(03-61)
שימוש במוליך אלומיניום כמוליך הארקה01/08/2016(03-62)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
צבעי המוליכים בכבל להזנת מנוע03/08/2003(06-1-01)
כבל זינה לתאורת חירום05/12/2005(06-1-02)
מובל שאינו צינור המשמש שירות אחר25/02/2007(06-1-03)
התקנת כבלים במתח נמוך בצינור תת-קרקעי01/08/2010(06-1-04)
צבעי מוליכים בכבלים מיוחדים01/08/2012(06-1-05)
הזנת מערכות בקרת תנועה בכבישים01/02/2013(06-1-06)
הנחת כבל מתח נמוך בצינור טמון באדמה01/02/2013(06-1-07)
התקנת כבלי פיקוד במתח נמוך ומתח נמוך מאוד בפיר מעלית01/02/2013(06-1-08)
הפרדה בין כבלים במתחים שונים01/08/2013(06-1-09)
סימון מוליך פאזה חוזרת בכבל באמצעות שרוול01/08/2013(06-1-10)
מעגלי תאורה בתוך ארובה01/02/2014(06-1-11)
פיקוח על התקנת כבלים במתח נמוך01/02/2014(06-1-12)
התקנת כבלי פיקוד ובקרה במתח 24-48 וולט DC01/09/2014(06-1-13)
התקנה גלויה של כבלי מתח נמוך01/09/2014(06-1-14)
שירותים שונים במובל01/02/2015(06-1-15)
פיקוח על עבודות תשתית להנחת כבלים וצנרת לכבלים01/08/2016(06-1-16)
סימון כבל מתח גבוה המותקן בקידוח אופקי01/02/2008(06-2-01)
התקנת כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע01/08/2009(06-2-02)
התקנת מספר כבלים בצינור משותף01/08/2016(06-2-03)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
התקנת אביזרים בחלל של רצפה כפולה02/03/2003(08-57)
הזנת מתקן מאור של חניות ושבילים לבתים ממתקן מאור עירוני ציבורי03/08/2003(08-58)
מעבר קו זינה של צרכן דרך קיר של השכן03/08/2003(08-59)
התקנת מאייד מזגן מיני מרכזי בחלל מעל תקרת מגשים, בחדר אמבטיה בדירת מגורים20/03/2005(08-60)
התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח20/03/2005(08-61)
הסתעפות מהדקים של בית תקע05/12/2005(08-62)
מפסק דו קוטבי למחמם מיים מהיר05/12/2005(08-63)
זינת מתקן פרסומת05/12/2005(08-64)
חיבור מטען למצברים01/07/2007(08-65)
דרגת אטימות מינימלית לגופי תאורת חוץ01/07/2007(08-66)
מתקן החשמל בסלון של צימר בו מותקן ג’קוזי01/07/2007(08-67)
התקנת גוף תאורה באזור 1 באמבטיה01/07/2007(08-68)
התקנת מנורה המוזנת מהלוח הדירתי בחדר מדרגות01/02/2008(08-69)
התקנת כבל בחלל תקרה אקוסטית01/02/2008(08-70)
התקנת מפסק תלת או ארבע קוטבי למכשיר תלת מופעי01/08/2008(08-71)
ציוד חשמלי של מעגל סופי המתחמם01/08/2008(08-72)
הארקת צנרת מים קרים מסוג SP01/02/2009(08-73)
האם מותר להזין מתקן באמצעות שני חיבורים (מונים) של חברת החשמל01/02/2009(08-74)
בית תקע לזינת אופנוע חשמלי 01/08/2010(08-75)
שימוש בבתי תקע שאינם תואמים את הנדרש בת”י 3201/08/2009(08-76)
מיתוג מערכת חימום תת רצפתית01/02/2010(08-77)
התקנת מפוחים לפינוי עשן ומדפי אש במבני ציבור01/02/2011(08-78)
הזנת חניון המשותף לשני צרכנים01/02/2011(08-79)
זינה באמצעות תקע ובית תקע01/02/2011(08-80)
התקנת צלונים בחדרי אמבטיה01/02/2011(08-81)
התקנת תריס גלילה חשמלי בחדר אמבטיה01/08/2011(08-82)
התקנת גופי תאורה במתח נמוך מאוד בחדר אמבטיה המלון01/08/2011(08-83)
מיתקן תאורה ציבורי על גבי מבנים01/08/2011(08-84)
התקנת בתי תקע דו-שפופרתיים01/08/2011(08-85)
החלפת בית תקע במיתקן ישן01/02/2012(08-86)
שילטי הכוונה חשמליים01/02/2012(08-87)
הזנת יחידות מיזוג אוויר דירתיות דרך שטח ציבורי של בניין רב קומות01/02/2012(08-88)
התקנות בתיבת התקנה01/02/2012(08-89)
זינת דוד שמש01/08/2012(08-90)
התייחסות לג’קוזי01/08/2012(08-91)
המעבר בין שני מבנים עם קיר משותף בעלי מיתקני חשמל נפרדים01/02/2013(08-92)
התקנת גופי תאורה בחיבור קבוע לתקרת במבנה01/08/2013(08-93)
מפסק למכשיר חשמלי קבוע01/08/2013(08-94)
שטח חתך מזערי מותר של כבל זינה בגוף תאורה לבריכת שחייה01/02/2014(08-95)
בית תקע דו-שפורפרתי (דו פיני)01/02/2015(08-96)
מפסק לדוד חשמל בבית “חכם”01/02/2015(08-97)
בתי תקע משולבים בתעלה01/02/2015(08-98)
מפסק ביטחון לגלאי אש עצמאי01/02/2015(08-99)
מא”ז במגש אביזרים של עמוד תאורה01/08/2015(08-100)
חתך מוליכים בתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים01/08/2015(08-101)
דרגת הגנה לגופי תאורת חוץ01/08/2015(08-102)
גוף תאורה בטכנולוגיה לד (LED) בחדר אמבטיה01/08/2015(08-103)
מא”זים במגש עמוד תאורה רב-פנסים01/02/2016(08-104)
מתח נמוך מאוד זר, בעמוד תאורה משולב במצלמות01/02/2016(08-105)
תאורה באיזור 1 בחדר מקלחת01/02/2016(08-106)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הזנה כפולה לאתרים רפואיים מסוימים01/07/1997(13-02)
בדיקת מתקן רפואי לאחר הפעלתו הראשונה או שינויו25/02/2007(13-04)
מכון דיאליזה ומרפאת מום25/02/2007(13-05)
מפסיקי מגן באתרים רפואיים01/07/2007(13-06)
מניעת הפרעות חשמליות01/07/2007(13-07)
בדיקה תקופתית באתר רפואי01/08/2008(13-08)
מיקלט המשמש כאתר רפואי01/02/2009(13-09)
בדיקות חשמל תקופתיות באתר רפואי01/02/2009(13-10)
הגדרת “אתר רפואי” במבנה01/08/2009(13-11)
הזנה לאתר רפואי מקבוצת שימוש 201/02/2010(13-12)
היכן יש להתקין את יחידות התצוגה וההתראה של המשגוח באתרים רפואיים מקבוצת שימוש 201/02/2011(13-13)
הארקות באתר רפואי01/08/2011(13-14)
הגנת שנאי מבדל המותקן באתר רפואי01/08/2011(13-15)
זינת מנורת שולחן ניתוח באתר רפואי01/08/2012(13-16)
מפסק מחלף לזינת מיתקן רפואי קבוצת שימוש 201/02/2013(13-17)
שינוי המחייב בדיקה באתר רפואי01/08/2013(13-18)
בדיקת מיתקני חשמל באתרים רפואיים בהתאם לתקנות החדשות01/08/2013(13-19)
עמדות אספקה תלויות באתר רפואי מקבוצת שימוש 1 או 201/08/2013(13-20)
חדר באתר רפואי מקבוצה 201/02/2014(13-21)
אתר רפואי מקבוצה 2 – מיתקן דיאליזה01/02/2014(13-22)
התקן מיתוג לניתוק מרכזי של הזינה לאתר רפואי01/02/2014(13-23)
פילר לחיבור ניידת MRI בבית חולים01/02/2015(13-24)
מערך חדרים באתר רפואי01/08/2015(13-25)
חומר המוליכים באתר רפואי מקבוצה 1 או 201/02/2016(13-26)
בתי תקע לשירות בסביבת המטופל במכון דיאליזה01/02/2016(13-27)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
הבהרות – מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות03/02/2004(18-01)
לוח חלוקה למתקן חירום05/12/2005(18-02)
כבלי זינה של מתקן החירום25/02/2007(18-03)
כבל חסין אש במתקן חירום01/07/2007(18-04)
מתקן חירום ובדיקה תקופתית של מערכות הארקה01/07/2007(18-05)
חדר חשמל בבניין רב קומות01/07/2007(18-06)
הגנה על יציאות מלוח החירום01/07/2007(18-07)
מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות01/02/2008(18-08)
התקנת שנאים בחדר חשמל01/02/2008(18-09)
מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות למגורים01/02/2008(18-10)
הבהרות לתשובות ועדת הפירושים לגבי מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות01/08/2008(18-11)
מבואת מעליות קומתית01/02/2009(18-12)
הזנת מתקן חירום בבניין רב קומות באמצעות כבל תת קרקעי01/02/2009(18-13)
מיתקן חשמל בדרך המילוט01/02/2009(18-14)
הזנת משאבת ספרינקלרים חשמלית בבניינים רבי קומות01/08/2009(18-15)
מיתקן חשמלי ציבורי בבנ יין רב קומות למגורים01/08/2009(18-16)
סוגיות בנושא מיתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-17)
תקרת גבס בדרך מילוט בבניין רב קומות 01/02/2010(18-18)
הבהרות לגבי מתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-19)
מתקן החשמל בדרך מילוט בבניין רב קומות01/02/2010(18-20)
לוח לזינת מעלית במיתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2010(18-21)
לוח חלוקה גנרטור בבניין רב קומות01/08/2010(18-22)
מיתקן חירום במבנה רב-קומות01/02/2011(18-23)
לוח חלוקה גנרטור בבניין רב-קומות01/08/2011(18-24)
הזנת גופי תאורה במיתקן חשמל ציבורי בבניין רב-קומות01/02/2012(18-25)
מיתקן חשמל לזינת גופי תאורה בדרך מילוט בבניין רב-קומות01/02/2012(18-26)
תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות01/02/2012(18-27)
מיתקן חשמל רפואי בבניין רב-קומות01/02/2012(18-28)
חדר חשמל על גג מבנה01/02/2012(18-29)
תרשים הזנות חשמל בבניין רב-קומות01/02/2013(18-30)
תאורת התמצאות במבנה רב-קומות01/08/2013(18-31)
בדיקת גנרטור המזין לוח חירום של מיתקן ציבורי בבניין רב קומות01/02/2014(18-32)
לוח חירום ולוח משני בחדר משותף01/09/2014(18-33)
לוח חירום ו/או לוח חירום מישנה בחדר אחד – עם לוח למערכת חירום01/09/2014(18-34)
חיבור מערכת חירום המשותפת למספר בניינים כאשר אחד מהם לפחות הוא בניין רב קומות01/02/2015(18-35)
חדר חשמל בבניין רב קומות01/02/2015(18-36)
נושא הפירושתאריך פרסוםמספר הפירוש
תקניות ציוד המותקן במתקני חשמל03/08/2003(40-18)
פתיחת דלתות של חדרי חשמל31/08/2004(40-19)
התקנת/החלפת התקן הדלקה (סטארטר) בנורה פלורסצנטית01/08/2008(40-20)
רישיונות לביצוע עבודות תשתית במתקני חשמל05/12/2005(40-21)
התאמת מכשיר לנדרש בתקנות01/07/2007(40-22)
התייחסות לבדיקת מתקני חשמל – בהתאם לנדרש בתקנות החשמל01/08/2008(40-23)
ניתוק מיידי של בתי תקע בסדנת מכניקה01/08/2008(40-24)
מיתקן החשמל בגן ארועים01/08/2009(40-25)
סוגיות הקשורות לתקנות החשמל01/08/2009(40-26)
בדיקת מיתקן החשמל של אתר ארועים לפני הפעלתו 01/08/2010(40-27)
הפרש פוטנציאלים בין פס אפס לפס הארקה 01/08/2010(40-28)
מכולה / מבנה יביל המשמש למגורים או כמעבדה ניידת01/08/2010(40-29)
תנאים לביצוע עבודה במיתקן חי ,בדיקה תקופתית של מפסק מגן01/02/2011(40-30)
חדר חשמל המיועד להתקנת שנאי01/02/2011(40-31)
מה הוא המתח בזרם ישר המסוכן לאדם01/08/2011(40-32)
התייחסות תקנות חשמל לבדיקת עגורנים/מעליות01/08/2011(40-33)
צינור משותף למעגל סופי ולסיב אופטי01/08/2012(40-34)
גדר חשמלית (גדר הודפת)01/08/2012(40-35)
מיתקן החשמל בנמלים ובמרינות01/02/2013(40-36)
החלפת נורות ומדלקים של נורות בבית חולים01/02/2013(40-37)
צבעי המוליכים במיתקן חשמלי01/08/2013(40-38)
ציוד בחדר גז01/02/2014(40-39)
עמדת טעינה לרכב חשמלי01/09/2014(40-40)
הזנת תאורת חירום01/09/2014(40-41)
שימוש בכבל מאריך01/02/2015(40-42)
מרחקים בין כבל חשמל לצינור גז01/02/2015(40-43)
העברת סיבים אופטיים בחדר חשמל01/08/2015(40-44)

זמינים לכל שאלה!